Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Politie: verbeterplan Nationale Politie

23 april 2018 – De politiebonden hebben minister Grapperhaus en korpschef Akerboom een verbeterplan voor de Nationale Politie overhandigd. Ruim dertig maatregelen moeten van het korps weer een gezonde organisatie maken.

Blijf nu op de hoogte

49160 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
De bonden zien het plan als een noodzakelijk fundament voor een nieuwe politie cao.

Volgens de bonden is de Nationale Politie zes jaar geleden onder politieke druk te snel uit de grond gestampt met diverse organisatorische fouten tot gevolg waar de korpsen nog dagelijks mee worstelen.

33 maatregelen in het verbeterplan moeten de situatie herstellen. Voorbeelden zijn het versterken van de basisteams en de opsporing, het niet meer meetellen van aspiranten in de sterkte van de basisteams en het opheffen van de knip tussen beleid en uitvoering. Ook vinden de bonden dat de ‘klik/call/face-aanpak is doorgeschoten. Zij vinden een dergelijke aanpak niet passen bij de politie en pleiten voor afschaffing. Uitvoerende politiemensen moeten meer administratieve ondersteuning krijgen en de rol van het Politiedienstencentrum (PDC) moet opnieuw bekeken worden.

Verder vinden de bonden dat er een eind moet komen aan de inzet van uitvoerende politiemensen op ondersteunende taken, ten koste van het operationele werk. Daarnaast moet het aantal rechercheurs worden uitgebreid, met name in de basisteams.

De werkgever heeft aangegeven op korte termijn op het plan te reageren.

Bekijk hier het volledige herstelplan van de politiebonden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris