Politiebonden maken cao-inzet bekend

2 januari 2018 – De politiebonden hebben hun inzet voor de nieuwe politie cao bekend gemaakt en aangeboden aan minister Grapperhaus. Belangrijke thema’s zijn onderbezetting en werkdruk, loopbaanbeleid, duurzame inzetbaarheid en uiteraard de loonontwikkeling.

Blijf nu op de hoogte

27349 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salariseis
Op het gebied van salaris zet de Nederlandse Politiebond (NPB) in op een vast maandbedrag van 125 euro. Een vast bedrag zorgt ervoor dat politiemedewerkers in de lagere salarisschalen meer profiteren dan hun collega’s in de hogere schalen. ACP en VMHP gaan beide voor een salarisverhoging van 3,5 procent. De ANPV is voorzichtiger met haar eisen. De bond wil jaarlijks minimaal compensatie van de inflatie. Daarvoor pleit de bond voor een jaarlijkse verhoging met de consumentenprijsindex (CPI) met een minimum van 75 euro per maand.

De komende tijd gaan de bonden met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijke cao-inzet te komen.

Hieronder vindt u per vakbond de inzet voor de komende onderhandelingen.

NPB
ACP
VMHP
ANPV

Door: Redactie Ambtenarensalaris