Gemeente

Gratis salarisupdates ontvangen?

(13780 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.)

Gratis Salarisupdates

Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren. De rechten en plichten van gemeenteambtenaren zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst, de zogeheten CAR-UWO.

Gratis salarisupdates ontvangen?

(13780 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.)

Gratis Salarisupdates

CAO

De geldende cao voor Gemeenten loopt tot 1 mei 2017.

CAO Gemeenten 2016-2017

Op 28 januari 2016 is de cao voor gemeenten voor 2016-2017 overeengekomen.

Principeakkoord CAO Gemeenten 2016-2017

Salarisschalen

Hieronder vindt u de salarisschalen die van toepassing zijn op ambtenaren werkzaam bij de gemeente.

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2017