Gemeente

Blijf nu op de hoogte

22137 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren. De rechten en plichten van gemeenteambtenaren zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst, de zogeheten CAR-UWO.

Gratis salarisupdates ontvangen?

22137 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

Op 4 juli 2017 hebben bonden en de VNG een principeakkoord bereikt voor een nieuwe gemeente cao met onder andere een loonsverhoging van 3,25 procent. U vindt de tekst hieronder.

Principeakkoord cao gemeenten 2017 – 2019
CAO Gemeenten 2016-2017

Salarisschalen

Hieronder vindt u de salarisschalen die van toepassing zijn op ambtenaren werkzaam bij de gemeente.

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2017