Waterschap

Gratis salarisupdates ontvangen?

(13780 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.)

Gratis Salarisupdates

Als Waterschapsambtenaar bent u werkzaam voor een van de 24 waterschappen of Hoogheemraadschappen en valt u onder de cao voor Waterschappen.

Gratis salarisupdates ontvangen?

(13780 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.)

Gratis Salarisupdates

CAO

Op 2 april 2015 hebben de waterschappen en de vakbonden FNV, CNV en CMHF een principeakkoord afgesloten voor een nieuwe cao met afspraken voor 2015 en 2016. De bonden hebben dit akkoord aan de leden voorgelegd. Een ruime meerderheid  van de leden heeft hiermee ingestemd, waarmee de nieuwe cao in werking is getreden.

Akkoord Cao Waterschappen 2014-2016

Naast de Cao Waterschappen 2014-2016 bestaan de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW). De SAW is de neerslag van afspraken die in het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen (LAWA) zijn gemaakt. De SAW bestaat uit drie delen. Deel 1 betreft de regelingen die voor de waterschappen bindend zijn. Deel 2 bevat de niet-bindende modelregelingen. In deel 3 staan de passages rond het overgangsrecht.

SAW Deel 1: bindende regelingen

SAW Deel 2: basisregelingen

SAW Deel 3: overgangsrecht