Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Gemeenten definitief

12 september 2019 – Na het akkoord van de FNV-achterban, zijn nu ook de andere vakbonden en de gemeenten akkoord met het eerder bereikte principeakkoord voor een nieuwe cao Gemeenten. Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het akkoord vandaag bekrachtigd.

Blijf nu op de hoogte

47585 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Daarmee is de cao definitief.

Naast een totale loonsverhoging van 6,25 procent, is een afspraak gemaakt over een vitaliteitsbeleid voor alle medewerkers. Voor de uitwerking hiervan, willen bonden en werkgever gebruikmaken van de afspraken in het pensioenakkoord. De concrete afspraken worden dan onderdeel van de volgende cao.

Ook is er nog de wens om de verlofregelingen gelijk te trekken. Bij de onderhandelingen bleek de uitwerking daarvan nu te veel tijd te kosten. Met name het overgangsrecht vormt daarbij een struikelblok.

Stapsgewijze loonsverhoging
De eerste salarisverhoging van 3,25 procent geldt per 1 oktober a.s. Daarna volgt nog drie keer een verhoging van 1 procent per 1 januari 2020, per 1 juli 2020 en per 1 oktober 2020. Ter compensatie van de cao-loze periode sinds 1 januari 2019 volgt komende maand bovendien een eenmalige (bruto) uitkering van 750 euro (naar rato) aan iedereen die op 28 juni 2019 in dienst was.

De cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris