Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Genormaliseerde CAO Gemeenten een feit

18 februari 2019 – De genormaliseerde cao Gemeenten is een feit. Zowel bonden als VNG hebben van hun achterban akkoord gekregen op de gemaakte afspraken om de CAR UWO om te zetten naar een cao Gemeenten per 1 januari 2020.

Blijf nu op de hoogte

48638 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Eind vorig jaar maakten de VNG en betrokken bonden afspraken over de omzetting van de CAR UWO naar een cao Gemeenten die voldoet aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020.

Met het akkoord is het arbeidsvoorwaardenpakket vanuit de CAR UWO zeker gesteld. Bovendien is de tekst van de cao toegankelijker dan de tekst van de oude rechtspositieregeling. Gemeenten kunnen nu verder met de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Wnra.

Lees hieronder de documenten:

Door: Redactie Ambtenarensalaris