Ontwikkeladvies voor gemeenteambtenaren

4 januari 2018 – Gemeenteambtenaren van 45 jaar en ouder kunnen een beroep doen op het Ontwikkeladvies, een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van SZW om door te kunnen werken tot de pensioenleeftijd en uitval door ziekte of werkloosheid te voorkomen.

Blijf nu op de hoogte

27349 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De regeling is onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers waarmee de overheid de ouderenwerkloosheid wil terugdringen. Het Ontwikkeladvies moet deelnemers stimuleren de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen en te zorgen dat zij op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen. Voor het traject gaan deelnemers in gesprek met een loopbaancoach en krijgen zij inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden.

Veel werkgevers bieden al een ontwikkeltraject aan. Voor onafhankelijk loopbaanadvies kunnen gemeenteambtenaren onder andere terecht bij loopbaancoaches van vakbond FNV.

Naast gemeenteambtenaren is de regeling ook van toepassing op administratief en secretarieel personeel, (management)assistenten, cateringmedewerkers, verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel, buitengewoon opsporingsambtenaren, schoonmakers en ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel voor de ambulancedienst.

Door: Redactie Ambtenarensalaris