Salarisverhoging gemeenteambtenaren definitief

10 oktober 2017 – De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de vakbonden hebben de nieuwe gemeente cao bekrachtigd. Daarmee is de cao definitief en is de salarisverhoging van in totaal 3,25 procent een feit. De afspraken gelden van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

Begin juli bereikten de onderhandelingspartijen een principeakkoord. Tot 27 september konden vakbondsleden en gemeenten daarop reageren. Van de 245 gemeenten die hun stem uitbrachten gingen 244 akkoord. Ook de leden van FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF stemden ermee in.

Salarisverhoging
Gedurende de looptijd van de cao gaan de salarissen met 3,25 procent omhoog:

  • De eerste salarisverhoging van 1 procent gaat in per 1 augustus 2017. Medewerkers krijgen in november een nabetaling over de maanden augustus tot en met oktober.
  • Per 1 december stijgt het Individueel Keuzebudget (IKB) met 0,5 procent.
  • In 1 januari 2018 volgt een tweede salarisverhoging van 1,5 procent.
  • Per juli 2018 gaat het IKB nog eens met 0,25 procent omhoog.

De komende tijd wordt het akkoord uitgewerkt.

Door: Redactie Ambtenarensalaris