Vergoedingen politieke ambtsdragers per 2018

9 november 2017 – Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de vergoedingen voor politieke ambtsdragers vanaf 2018 bekend gemaakt. De ambtstoelage voor burgemeesters en de onkostenvergoedingen voor wethouders en raadsleden gaan met 1,5 procent omhoog.

Burgemeesters en wethouders
Naast de salarisverhoging van 1,4 procent zoals onlangs afgesproken, ontvangen burgemeesters vanaf 1 januari 2018 een ambtstoelage van 386,74 euro (was 381,03 euro). Voor wethouders geldt een bedrag van 355,80 euro (was 350,54 euro).

Raads- en commissieleden
De vergoeding voor raads- en commissieleden blijft hetzelfde. Het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen voor 2017 is bepaald op 108,5. Voor 2016 was dit 108,6. Dat betekent in principe een kleine procentuele verlaging voor het bedrag dat geldt per 1 januari 2018, maar dit wordt niet doorberekend in de raads- en commissievergoeding voor 2018. Daarom blijft de vergoeding voor 2018 gelijk aan die van 2017.

De onkostenvergoeding voor raadsleden stijgt met 1,5 procent en komt uit op een bedrag van 170,17 euro. De arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 is van invloed op de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor raadsleden. Dit wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 103,98 euro per jaar.

Het volledige overzicht met de nieuwe bedragen vindt u in de brief van het ministerie.

Door: Redactie Ambtenarensalaris