Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Het hoe en wat van vakantiegeld

In de maand mei wordt in de meeste cao’s het vakantiegeld uitbetaald. In enkele sectoren, zoals bij de provincies, gemeenten en waterschappen, is het vakantiegeld opgenomen in het Individueel Keuzebudget (IKB). Heeft u IKB, dan kunt u maandelijks kiezen wat u met het budget wilt doen, bijvoorbeeld laten uitbetalen of reserveren.

Wie krijgt vakantiegeld?

Iedereen die in Nederland een inkomen ontvangt, heeft recht op vakantiegeld. Of dit loon uit dienstverband of inkomen uit een uitkering is, maakt niet uit. Ook als u (langdurig) ziek bent, bouwt u vakantiegeld op. Wel kan het zijn dat u tijdens ziekte minder vakantiegeld opbouwt, als uw door uw ziekte een lager inkomen heeft. Ontvangt u een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, dan verrekent UWV het vakantiegeld in uw maandelijkse uitkering.

Hoeveel vakantiegeld krijgt u?

Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag of -toeslag genoemd, bedraagt minimaal 8 procent van het brutoloon, wat ongeveer overeenkomt met een maandsalaris. De meeste werkgevers betalen inderdaad 8 procent vakantiegeld, maar ze mogen ook meer geven. Daar staan dan afspraken over in uw cao of arbeidsvoorwaarden. De vakantietoeslag wordt berekend over uw brutosalaris van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Net als over uw salaris, betaalt u belasting over het vakantiegeld. De Belastingdienst ziet vakantiegeld als een aanvulling op het salaris. Daarom betaalt u er meer belasting over. Wat u netto overhoudt, is afhankelijk van uw salaris. Waar uw salaris zogenaamd progressief wordt belast, betaalt u over het volledige vakantiegeld het hoogste belastingtarief dat op uw brutojaarinkomen van toepassing is.

Rekenvoorbeeld

U verdiende de afgelopen 12 maanden 3.000 euro bruto per maand. U ontvangt 8 procent vakantiegeld (240 euro per maand). Uw bruto vakantiegeld is dan 2.880 euro per jaar. Uw totale bruto jaarinkomen is 36.000 (bruto jaarsalaris) + 2.880 (bruto vakantiegeld) = 38.880 euro.

Tot een inkomen van 20.384 euro betaalt u in 2019 36,65 procent belasting. Over het inkomen tussen 20.384 en 68.507 euro betaalt u 38,10 procent. Daarboven betaalt u 51,75 procent. Bij een bruto jaarinkomen van 38.800 (salaris + vakantiegeld) betaalt u 38,10 procent belasting over het volledige vakantiegeld. In dit geval 1.097,28 euro. Daarnaast moet het vakantiegeld worden belast als ‘bijzondere beloning’.  In het geval van een jaarinkomen van 38.800 komt er dan 11,15 procent bij. Dit is het zogenaamde verrekeningspercentage loonheffingskorting. Daarmee betaalt u in totaal 38,10 + 11,15 = 49,25 procent belasting over uw vakantiegeld. Netto ontvangt u dan 2.880 – 1.418,40 = 1.461,60 euro vakantiegeld. Hieronder vindt u de bedragen nog eens onder elkaar.

2.880 (bruto vakantiegeld)
1.097,28 (belasting)
321,12 (verrekening loonheffing)
1.461,60 (netto vakantiegeld)

Bereken zelf uw netto vakantiegeld

Met de bedragen en percentages in de onderstaande tabel kunt u zelf uw netto vakantiegeld berekenen.

Witte tabel bijzondere beloningen 2019

Tabel: Belastingdienst
Noot: u kunt de meest recente tabel met actuele percentages downloaden op belastingdienst.nl.

Wat telt mee voor de berekening van het vakantiegeld?

U ontvangt vakantiegeld over al het loon dat u ontvangt, voordat de belasting en premies eraf gaan. Toeslagen, zoals voor onregelmatigheid en inkomsten uit bijvoorbeeld bereikbaarheidsdiensten, tellen ook mee. Ook inkomen uit overuren (extra uren bij fulltime dienstverband) of meeruren (extra uren bovenop de contracturen) moeten voor de berekening van het vakantiegeld worden meegenomen.

Ik krijg een eindejaarsuitkering. Krijg ik daar ook vakantiegeld over?

Veel (semi)ambtenaren krijgen een eindejaarsuitkering. Dit is een extraatje bovenop uw loon. Uw werkgever hoeft hierover geen vakantiegeld te betalen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een jubileumgratificatie. Het kan zijn dat hier in uw cao andere afspraken over gemaakt zijn. Deze afspraken zijn dan leidend.

Telt ouderschapsverlof ook mee voor het vakantiegeld?

U bouwt vakantiegeld op over betaalde uren. Ouderschapsverlof is gedeeltelijk betaald. Alleen over het betaalde deel bouwt u vakantiegeld op.

Waarom hou ik van mijn vakantiegeld veel minder over dan van mijn salaris?

Uw maandsalaris wordt progressief belast. Dat betekent dat u in 2019 over het bedrag tot 20.384 36,65 procent betaalt. Over het loon tussen 20.384 en 68.507 betaalt u 38,10 procent. U betaalt over uw salaris dus een laag en hoger tarief. Dit geldt niet voor het vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt belast als bijzondere beloning waar u het hogere tarief over betaalt. Bij een jaarinkomen tot 68.507 is dat dan 38,10 procent. Over het vakantiegeld wordt geen rekening gehouden met heffingskortingen die de belasting verlagen. Heffingskortingen worden vaak alleen toegepast op het standaardloon. Ook daardoor betaalt u over het vakantiegeld meer belasting en houdt u netto minder over dan aan uw salaris. In de bovenstaande tabel vindt u de tarieven die u in 2019 over het vakantiegeld betaalt.

Waar kunt u het vakantiegeld voor gebruiken?

Volgens de vakantiegeld-enquête van Nibud werd vakantiegeld in 2018 met name besteed aan vakantie, sparen en korte uitstapjes. Ook wordt vakantiegeld gebruikt om schulden af te lossen of een betalingsachterstand weg te werken. Met de huidige spaarrente die vrijwel niets meer oplevert, is aflossen van een lening of het wegwerken van een roodstand op uw betaalrekening veel voordeliger dan het geld op uw spaarrekening zetten. Hiermee voorkomt u rentekosten.

Heeft u het geld niet direct nodig en gaat u nog niet met vakantie, dan kan het verstandig zijn het geld apart te zetten zodat het niet op de grote hoop verdwijnt. Ook als u een grote uitgave verwacht, is opzijzetten een goede optie.

 

 

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris