Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is het verschil tussen ouderschapsverlof en geboorteverlof?

Als werkende ouder van een kind kunt u gebruikmaken van verschillende soorten verlof om de zorg voor uw kind te combineren met uw werk. Aan het einde van uw zwangerschap gaat u met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voor de partner is er dan geboorteverlof. Dit verlof wordt ook wel kraamverlof, partner- of vaderschapsverlof genoemd. Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof uitgebreid met het aanvullend geboorteverlof.

Beide werkende ouders kunnen daarnaast gebruikmaken van ouderschapsverlof.

Verschillen geboorteverlof en ouderschapsverlof
Voor wie
Geboorteverlof is bedoeld voor de werkende partner van de moeder van het kind. Ouderschapsverlof geldt voor beide werkende ouders.

Opnemen van het verlof
Ouderschapsverlof neemt u op na de opname van het zwangerschaps- en bevallingsverlof of (aanvullend) geboorteverlof. Geboorteverlof moet u binnen vier weken na de geboorte opnemen. Voor de opname van het aanvullend geboorteverlof heeft u de tijd tot uw kind 6 maanden is. Ouderschapsverlof kan opgenomen worden tot de achtste verjaardag.

Duur van het verlof
Een belangrijk verschil tussen (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof is de duur van het verlof. Geboorteverlof duurt maximaal 6 weken, ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 weken.

Doorbetaling loon
Een ander verschil tussen geboorte- en ouderschapsverlof is de doorbetaling van loon. Het standaard geboorteverlof van een week wordt volledig doorbetaald. De overige vijf weken worden voor 70 procent betaald door UWV tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon. Uw werkgever kan dit eventueel aanvullen. Hierover zijn dan afspraken gemaakt in uw cao of werkgeversregeling.

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werkende ouders recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Het gaat om negen weken ouderschapsverlof, op te nemen in het eerste levensjaar, tegen 70 procent van het dagloon, tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon. De overige weken en het verlof dat niet in het eerste jaar wordt opgenomen is onbetaald. In verschillende sectoren, zoals het onderwijs, betaalt de werkgever ook een deel van het ouderschapsverlof. Dit is geregeld in de cao. Veel cao-regelingen zijn op basis van de nieuwe wet aangepast en gunstiger geworden.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris