Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Verlofmogelijkheden CAO Provincies bij schoolsluiting

14 december 2021 – Basisscholen en de buitenschoolse opvang gaan komende week al dicht. Een week voordat de kerstvakantie begint. Dat heeft het kabinet vanavond bekendgemaakt. Voor veel werkende ouders betekent dit een hoop geregel voor de opvang van de kinderen en het combineren van werk en gezin.

Welke verlofmogelijkheden u als provincieambtenaar heeft, hebben we voor u op een rij gezet.

Calamiteitenverlof
Heeft u schoolgaande kinderen en lukt het u niet om hiervoor opvang te regelen, dan kunt u een beroep doen op calamiteitenverlof (of kort verzuimverlof) zoals geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Calamiteitenverlof is bedoeld voor het oplossen van een dringend probleem. Het verlof kent geen maximum duur, maar is afhankelijk van de situatie. In de regel wordt calamiteitenverlof verleent voor een paar uur tot een paar dagen.

Heeft u langer verlof nodig dan het calamiteitenverlof, dan kunt u vakantie, ouderschapsverlof of onbetaald verlof opnemen. Dit kan voor u nadelig zijn. Uw werkgever mag u ook niet verplichten om verlof op te nemen. Daarom is het raadzaam samen met uw werkgever tot een oplossing te komen. U kunt dan denken aan een andere verdeling van uw werktijden of het later inhalen van niet-gewerkte uren.

Vakantie
Uw werkgever mag u niet verplichten om verlof op te nemen voor de zorg voor uw kinderen. Kiest u er toch voor een week vrij te nemen, dan kost u dat uiteraard vakantiedagen. Overleg daarom met uw werkgever hoe u deze week het beste door kunt komen zonder dat het u veel vrije uren kost en ten koste gaat van uw werkzaamheden.

Ouderschapsverlof
U kunt er in overleg met uw werkgever ook voor kiezen ouderschapsverlof op te nemen. De cao provincies kent naast het wettelijk onbetaald ouderschapsverlof op basis van de Wet Arbeid en Zorg geen betaald ouderschapsverlof zoals in sommige andere overheidssectoren.

Onbetaald verlof
U kunt ook met uw werkgever overleggen over de mogelijkheid voor onbetaald verlof. Zo kost het u geen vakantieuren.

Buitengewoon verlof
Op basis van artikel 6.13 van de cao provincies kan de provincieambtenaar een verzoek indienen voor buitengewoon verlof of extra verlof, als daar naar het oordeel van de werkgever redenen voor zijn. Hoe lang het buitengewoon kan worden opgenomen en of dit wordt doorbetaald, wordt per geval bepaald. Extra verlof wordt toegekend voor een korte duur en is met behoud van salaris, salaristoelagen en IKB.

Zorgverlof alleen bij ziekte
Een andere vorm van verlof is zorgverlof. Dit verlof is bedoeld voor het verlenen van zorg aan bijvoorbeeld uw zieke kind. Dit verlof kunt u niet gebruiken gedurende de schoolsluiting, tenzij uw kind in die periode ziek is. Moet u een beroep doen op zorgverlof, dan heeft u recht op een volledige doorbetaling van uw salaris, salaristoelagen en IKB (art. 6.7 cao provincies) .

 

 

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris