Rijksoverheid

Blijf nu op de hoogte

20653 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Als u werkt binnen de rijksoverheid dan bent u rijksambtenaar en valt u onder een van de ministeries. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat, RIVM, IND, DUO, CBS, RVO, KVK, KNMI en ACM vallen onder de arbeidsvoorwaarden van de rijksoverheid. De rechten en plichten van rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor rijksambtenaren vindt u hieronder.

Gratis salarisupdates ontvangen?

20653 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO Rijksoverheid

Voor rijksambtenaren gelden het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984). Het ARAR bevat bijvoorbeeld regels over de aanstelling, het salaris, vakantie en verlof, medezeggenschap en ontslag. Het BBRA regelt de salarisschalen.

Het huidige ARAR is geldig van 1 januari 2017 tot en met heden.

Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)

Het huidige BBRA is geldig van 1 januari 2017 tot en met heden.

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA)

Hieronder vindt u de arbeidsvoorwaardenovereenkomst die geldig is van 1 september 2015 tot en met heden.

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2015 – 2016

Onderhandelaarsakkoord VWNW- en WW-beleid

In de onderstaande circulaire staan de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren per 1 januari 2017.

Financiële Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2017

Salarisschalen Rijksoverheid

Salarisschalen BBRA 1984 per 1 januari 2016, behorend bij Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2015 – 2016:

Salarisschalen per 1 januari 2016

De bijlage met verhogingsbedragen die hoort bij de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Sector Rijk 2015-2016 vindt u hieronder.

Verhogingsbedragen

Startsalarissen rijksoverheid 
middelbaar beroepsonderwijs: € 1.972 – € 2.642 bruto per maand (schaal 6)
hoger beroepsonderwijs: € 2.397 – € 3.240 bruto per maand (schaal 8)
universitair opgeleid: € 2.519 – € 4.049 bruto per maand (schaal 10)