Rijksoverheid

Blijf nu op de hoogte

22137 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Als u werkt binnen de rijksoverheid dan bent u rijksambtenaar en valt u onder een van de ministeries. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat, RIVM, IND, DUO, CBS, RVO, KVK, KNMI en ACM vallen onder de arbeidsvoorwaarden van de rijksoverheid. De rechten en plichten van rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor rijksambtenaren vindt u hieronder.

Gratis salarisupdates ontvangen?

22137 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO Rijksoverheid

Voor rijksambtenaren gelden het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984). Het ARAR bevat bijvoorbeeld regels over de aanstelling, het salaris, vakantie en verlof, medezeggenschap en ontslag. Het BBRA regelt de salarisschalen.

Het huidige ARAR is geldig van 1 januari 2017 tot en met heden.

Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)

Het huidige BBRA is geldig van 1 januari 2017 tot en met heden.

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA)

Hieronder vindt u de arbeidsvoorwaardenovereenkomst die geldig is van 1 september 2015 tot en met heden. Over de salarissen zijn in 2017 nieuwe afspraken gemaakt in het Onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017.

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2015 – 2016

Onderhandelaarsakkoord VWNW- en WW-beleid 2017

In de onderstaande circulaire staan de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren per 1 januari 2017.

Financiële Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2017

Salarisschalen Rijksoverheid

Salarisschalen BBRA 1984 per 1 januari 2017, behorend bij Onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017:

Salarisschalen per 1 januari 2017

De bijlage met verhogingsbedragen die hoort bij de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 vindt u hieronder.

Verhogingsbedragen 2017

Startsalarissen rijksoverheid 2017
middelbaar beroepsonderwijs: € 1.999,90 – € 2.679,38 bruto per maand (schaal 6)
hoger beroepsonderwijs: € 2.431,01 – € 3.286,18 bruto per maand (schaal 8)
universitair opgeleid: € 2.554,64 – € 4.106,12 bruto per maand (schaal 10)