Akkoord structureel VWNW-beleid rijksambtenaren

12 juni 2017 – Er is een structureel van-werk-naar-werk-beleid (VWNW) voor rijksambtenaren. De afspraken uit het nieuwe beleid worden nu structureel in de cao opgenomen. Met het bereiken van dit akkoord, kunnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao worden hervat. Dat melden de rijksvakbonden.

Het structurele VWNW-beleid geeft rijksmedewerkers bij reorganisaties duidelijkheid en zekerheid. In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid (BWWW) wordt aangepast. De huidige uitkering wordt vervangen door een driejarige WW en transitievergoeding met enkele bovenwettelijke aanvullingen. Zo loopt de uitkering door tot de AOW-leeftijd voor iedereen die binnen acht jaar voor de AOW-leeftijd werkloos wordt. De aanpassing van de BWWW gaat in op het moment dat rijksambtenaren te maken krijgen met de transitievergoeding. Vooralsnog is dat per 1 januari 2020.

Vervolg nieuwe cao Rijk
Omdat de bonden de afgelopen maanden prioriteit hebben gegeven aan een structureel VWNW-beleid, zijn de cao-onderhandelingen op een laag pitje komen te staan. Zodra het akkoord ook door de leden is goedgekeurd, kunnen de onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk worden hervat.

Door: Redactie Ambtenarensalaris