Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Provincie

De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren werkzaam bij de provincies staan in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies (CAP).

Per 1 januari 2020 wordt de Wnra van kracht en valt u onder het private arbeidsrecht. Uw eenzijdige aanstelling wordt dan omgezet naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Gratis salarisupdates ontvangen?

49312 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

De cao provincies heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2020 geldt de genormaliseerde versie conform de Wnra.

CAO Provincies 2020

CAO Provincies 2019 – 2020

CAO Provincies 2017 – 2018

Naast de cao is er de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP).

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP) 2019