Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Provincie

De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren werkzaam bij de provincies staan in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies (CAP).

Per 1 januari 2020 wordt de Wnra van kracht en valt u onder het private arbeidsrecht. Uw eenzijdige aanstelling wordt dan omgezet naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Gratis salarisupdates ontvangen?

48137 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salarisschalen

Hieronder vindt u de salarisschalen voor provincieambtenaren per 1 januari 2018.

Salarisschalen provincies per 1 januari 2018