Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Provincie

De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren werkzaam bij de provincies staan in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies (CAP).

Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en valt u onder het private arbeidsrecht. Uw eenzijdige aanstelling is omgezet naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

CAO

De cao provincies heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Sinds 1 januari 2020 geldt de genormaliseerde versie conform de Wnra.

Genormaliseerde CAO Provincies 2020

CAO Provincies 2019 – 2020

De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP) is door de Wnra vervallen. In onderstaande tabel vindt u hoe de CAP is verwerkt in de cao.

Interactieve transponeringstabel CAO – CAP

Als eerste op de hoogte

48344 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris