Blijf nu op de hoogte

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Provincie

De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren werkzaam bij de provincies staan in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies (CAP).

Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en valt u onder het private arbeidsrecht. Uw eenzijdige aanstelling is omgezet naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Blijf als eerste op de hoogte

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

De cao provincies heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Sinds 1 januari 2020 geldt de genormaliseerde versie conform de Wnra.

Genormaliseerde CAO Provincies 2020

CAO Provincies 2019 – 2020

De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP) is door de Wnra vervallen. In onderstaande tabel vindt u hoe de CAP is verwerkt in de cao.

Interactieve transponeringstabel CAO – CAP