Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Dwangsom Awb moet netto uitgekeerd worden

18 februari 2019 – Een dwangsom toegekend op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mag niet als loon gezien worden en moet netto worden uitgekeerd. Dat meldt militaire vakbond KVMO naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad afgelopen vrijdag.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Niet ‘onverbrekelijk verbonden’
Aanleiding van de zaak, aangespannen door de KVMO, was een in 2012 uitgekeerde dwangsom aan drie marinevliegers. Met instemming van de Belastingdienst heeft Defensie loonbelasting
ingehouden op deze dwangsommen. Vraag van de KVMO was of een dwangsom op grond van art. 4.17 van de Awb loon in het kader van Wet inkomstenbelasting is en belast mag worden. Omdat het Gerechtshof Amsterdam het bezwaar gegrond verklaarde, is de staatssecretaris van Financiën in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Daarop heeft de Advocaat Generaal (AG) van de Hoge Raad de cassatie ongegrond verklaard. Volgens de AG voldoet de belastingheffing over dwangsommen niet aan de in de jurisprudentie vastgestelde criteria om uitkeringen als loon aan te merken. “De dwangsom is niet ‘onverbrekelijk verbonden’ aan de ambtelijke aanstelling. Ook het ‘niet-zozeer-criterium’ gaat niet op evenals het ‘finaliteitscriterium'”, aldus de AG.

Afgelopen vrijdag deed de Hoge Raad uitspraak en is het cassatie beroep van de staatssecretaris verworpen.

Belangrijk voor alle ambtenaren
Een belangrijke uitspraak volgens KVMO-voorzitter Marc de Natris “want voor alle (militaire) ambtenaren geldt nu dat een dwangsom toegekend op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen loon is en dat het toegekende bedrag van de dwangsom ook netto aan betrokkene uitgekeerd dient te worden.” De Natris voegt er aan toe dat het weliswaar om beperkte bedragen gaat, maar dat het over het geheel om een hoop geld gaat, wetende dat Defensie jaarlijks ongeveer twee ton aan dwangsommen moet uitkeren.

Rechttrekken via aangifte IB
Heeft u in de jaren 2014-2019 een dwangsom uitgekeerd gekregen waarover loonbelasting is ingehouden, dan kunt u dit via de aangifte inkomstenbelasting over 2018 alsnog rechttrekken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris