Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Herstart arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie en vakbonden

14 mei 2020 – De formele gesprekken tussen Defensie en de vakbonden over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 – 2020 zijn hervat. Het gaat onder andere over het nieuwe loongebouw en een nieuw toelagenstelsel voor militairen.

Blijf nu op de hoogte

47332 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat melden de bonden.

In februari startten de gesprekken over een nieuw loongebouw en toelagenstelsel voor militairen. Streven was deze per 1 juli 2020 in te kunnen laten gaan. Vanwege de coronarichtlijnen lag het overleg echter sinds 12 maart stil. Nu de coronaperiode langer duurt, willen de onderhandelaars het overleg graag hervatten.

De bonden wijzen er verder op dat er door de COVID-19 richtlijnen een nieuwe situatie is ontstaan. Daarom wordt besproken op welke manier de in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris