Militairen hopen op coalitie met ChristenUnie

18 mei 2017 – Militairen hopen op een snelle kabinetsformatie met de ChristenUnie. Na het mislukken van de coalitie met VVD, CDA, D66 en GroenLinks, ligt volgens Defensievakbond VBM de weg open voor een regering die wel investeert in Defensie. Dat meldt Elsevier.

De Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel (VBM) wil vaart in de formatiegesprekken en hoopt op een nieuw kabinet voor eind juli. Een krappe planning volgens een woordvoerder. “Er zijn enorme tekorten bij Defensie, en het nieuwe kabinet zal flinke maatregelen moeten nemen.”

VBM stelt half augustus de begroting voor 2018 vast. “Als er niet snel een nieuw kabinet komt, zitten we met een beleidsarme agenda”, aldus VBM. De bond stelt dat nieuwe investeringen van levensbelang zijn voor de werknemers. Er blijkt al jaren een tekort aan oefenmunitie en ook zijn er onvoldoende helmen voor militairen op missie. Volgens de Algemene Rekenkamer die vorig jaar “hardnekkige en ernstige problemen” bij Defensie constateerde, zet het ministerie “vaart achter de implementatie van het vastgestelde plan van aanpak.”

Hoopvol
VBM kijkt voor de benodigde investeringen hoopvol naar de ChristenUnie. De partij van Gert-Jan Segers wil jaarlijks 2 miljard euro extra voor Defensie. Het CDA doet daar nog een schepje bovenop met 2,1 miljard euro. Ook VVD en D66 pleiten voor extra geld voor Defensie. GroenLinks vindt het “niet noodzakelijk dat onze krijgsmacht altijd op het hoogste geweldsniveau mee kan doen”, zo meldt de partij op de website.

Bron afbeelding: RTL Nieuws

ChristenUnie-leider Segers liet vanmorgen weten open te staan om samen met D66 de formatiegesprekken in te gaan. Samen met de VVD en het CDA zou er dan een meerderheidscoalitie zijn. “Ik ben bereid open het gesprek in te gaan, maar dat hangt af van de andere partijen”, aldus Segers. Segers heeft daarom aan informateur Schippers gevraagd de politieke wil bij de andere partijen te peilen. Wat hem betreft komen ook de SP en PvdA in aanmerking om met VVD, CDA en D66 te gaan praten. VVD en CDA hebben al hun voorkeur voor de ChristenUnie uitgesproken. Alleen D66-leider Pechtold noemde een coalitie met ChristenUnie gister “onwenselijk” vanwege het ontstaan van de kleinst mogelijke coalitie en medisch-ethische kwesties waarop de partijen veel van elkaar verschillen. Een kabinet met SP en PvdA lijkt onwaarschijnlijk omdat beide partijen al hebben aangegeven regeringsdeelname niet te zien zitten.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Bron foto bij bericht: ChristenUnie