Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Resultaat Defensie: 6,3 procent meer loon en een volledige dertiende maand

2 juli 2019 – Een loonsverhoging van in totaal 6,3 procent en een volledige dertiende maand. Dat is afgesproken in het nieuwe arbeidsvoorwaardenresultaat voor Defensie, melden de bonden.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Afgelopen oktober werd het eerdere resultaat resoluut afgewezen. Daarna kwam meer geld beschikbaar waardoor nu betere afspraken konden worden gemaakt.

Nieuw loongebouw
De salarissen gaan in twee stappen omhoog: 3,15 procent per 1 april 2019 en nog eens 3,15 procent per 1 juli 2020. Naast hogere lonen gaat de eindejaarsuitkering per oktober 2018 met 1,93 procent omhoog waardoor er sprake is van een volledige dertiende maand. Ook kunnen defensiemedewerkers twee eenmalige uitkeringen van 300 euro tegemoet zien per 1 augustus 2019 en 1 augustus 2020. Het resultaat is een eerste stap naar de invoering van een nieuw loongebouw per 1 juli 2020. Een loongebouw waarbij is afgesproken dat niemand er op achteruit gaat ten opzichte van het huidige bezoldigingssysteem.

Verbeterde toelagen
Ook de TOD voor militairen wordt beter, deze wordt met 100 procent verhoogd. Daarnaast wordt de vergoeding voor werk in het weekend en op feestdagen flink verhoogd (ZZF-uren van 4 naar 8 bij meerdaagse activiteiten) en worden de vaar- en oefentoelage gelijkgetrokken en met 20 procent verhoogd.

Militair pensioen
Verder zijn de bonden en Defensie het eens geworden over een nieuwe pensioenregeling voor militairen met een tegemoetkoming voor militairen die er met de nieuwe regeling op achteruit zouden gaan.

Afspraken voor burgers
Voor burgermedewerkers zijn er afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelingsbudget, een hogere toelage voor werken onder bezwarende omstandigheden en komt er een welkom-terug-regeling.

“Dit resultaat is een mooie eerste stap in het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel. Een modernisering die nodig is om de concurrentiepositie van defensie op de arbeidsmarkt te verbeteren. En dit laatste is hard nodig, willen we voldoende nieuw personeel in de toekomst kunnen werven en ons extern zeer gewild personeel kunnen blijven behouden voor Defensie”, aldus Marc de Natris, voorzitter KVMO. Tegelijk wijst De Natris op de stappen die nog gezet moeten worden om de afspraken daadwerkelijk te realiseren: “We zullen na het zomerverlof het momentum moeten blijven vasthouden willen we 1 juli 2020 een nieuw loongebouw bij Defensie invoeren.”

Het arbeidsvoorwaardenresultaat geldt voor de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020.

Definitieve tekst en veelgestelde vragen
Bekijk hieronder alle relevante documenten over het arbeidsvoorwaardenresultaat

Tekst en toelichting arbeidsvoorwaardenresultaat
Q&A Loonontwikkeling
Q&A Loongebouw
Q&A Pensioenstelstel
Q&A TOD
Q&A FPS
Q&A Meerdaagse activiteit

Door: Redactie Ambtenarensalaris