Defensie

Gratis salarisupdates ontvangen?

32476 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Bent u werkzaam bij de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee, dan valt u onder de arbeidsvoorwaarden van Defensie. Zodra men start met een opleiding bij Defensie ontvangt men salaris conform de cao.

Gratis salarisupdates ontvangen?

32476 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

Onderhandelaarsresultaat Defensie

Op 12 oktober 2017 hebben de vakbonden en Defensie een onderhandelaarsresultaat bereikt voor nieuwe arbeidsvoorwaarden. Het akkoord heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018.

Structurele toelages

Als militair binnen Defensie ontvangt u structureel een VEB-toelage (Vergoeding Extra Beslaglegging), een vakantieuitkering van 8% van uw brutosalaris en een salarisafhankelijke eindejaarsuitkering bovenop uw basissalaris. Voor burgermedewerkers geldt de VEB-toelage niet.

Incidentele toelages

Bovenop uw basissalaris en de standaard toelages kunt u in aanmerking komen voor een uitzendtoelage, oefentoelage, onregelmatigheidstoeslag en andere vakspecifieke toelages. Ook draagt Defensie bij aan uw ziektekosten, reiskosten, pensioen en eventueel ouderschapsverlof. Dit kan betekenen dat u netto meer overhoudt dan uw bruto basissalaris.

Ziektekosten

Als militair kunt u gebruikmaken van eigen artsen, tandartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten die bij de Militaire Geneeskundige Diensten (MGD’en) werkzaam zijn. Voor een laag maandbedrag bent u als militair zeer uitgebreid collectief verzekerd bij Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK).

Reiskosten

Als u een eigen huishouding voert, ontvangt u maandelijks een tegemoetkoming in de reiskosten. Kiest u ervoor om op een militaire kazerne te verblijven, dan krijgt u een tegemoetkoming voor één reis per week van uw huis naar de kazerne en terug.

Verlof

Uiteraard is het mogelijk om verlof aan te vragen. Het aantal verlofdagen is afhankelijk van uw leeftijd. Tijdens uw opleiding heeft u verlof volgens het schoolrooster. In bijzondere gevallen (verhuizing, huwelijk, overlijden bloedverwanten) kan buitengewoon verlof worden verleend. Het verlof dat u niet opneemt, mag u onder voorwaarden meenemen naar het volgende jaar.

Burgerpersoneel Defensie

Voor burgerpersoneel van Defensie geldt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD).

Burgerlijk ambtenarenreglement defensie