Eerste Kamer wil bezuiniging onderwijs schrappen

21 december 2017 – De Eerste Kamer wil dat de doelmatigheidskorting in het onderwijs wordt geschrapt of op zijn minst wordt verzacht. Naar aanleiding van een motie van PvdA’er André Postema, roepen de senatoren het kabinet op hier nog eens naar te kijken. Ook leden van regeringspartij D66 stemden voor.

Blijf nu op de hoogte

27348 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Investeren in onderwijs  
Volgens de Algemene Onderwijsbond gaat het om oplopende bedragen van 61 miljoen voor het primair onderwijs, 47 miljoen voor het voortgezet onderwijs, 25 miljoen voor het mbo en 17 miljoen voor het hoger beroepsonderwijs. De Eerste Kamer vindt dat de korting niet strookt met de benodigde investeringen in het onderwijs, voor onder andere meer ontwikkeltijd voor leraren en het realiseren van kleinere klassen. Zij roepen het kabinet daarom op te bekijken of de korting bij voorkeur ongedaan kan worden gemaakt en hier bij het komende Voorjaarsdebat op terug te komen.

SGP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SP, OSF en D66 stemden voor. Vooral de stem van coalitiepartij D66 is opvallend, omdat die eerder het regeerakkoord tekenden waarin gesteld wordt dat de korting nodig is. De andere coalitiepartijen, VVD, CDA en ChristenUnie, stemden wel tegen, evenals de PVV.

In aanloop naar de stemming riepen de Stichting van het Onderwijs en de Algemene Onderwijsbond de leden van de Eerste Kamer op om voor de motie te stemmen. Paul Rosenmöller, voorzitter van de Stichting van het Onderwijs en voorzitter VO-raad: “Een doelmatige besteding van onderwijsmiddelen is belangrijk en daar wil de sector zich ook voor verantwoorden richting overheid en samenleving. Het kabinet vertaalt de focus op doelmatigheid echter naar een besparing op onderwijs. Dat is niet de manier om met onderwijs om te gaan. Omwille van de belangen van onze leerlingen, studenten en ons onderwijspersoneel roepen wij dan ook de politiek op om de doelmatigheidskorting voor alle onderwijssectoren ongedaan te maken.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris