Eindejaarsuitkering primair en voortgezet onderwijs

21 december 2017 – Medewerkers in het PO en VO ontvangen deze maand de structurele eindejaarsuitkering. Conform de cao bedraagt de uitkering dit jaar 6,3 procent voor het primair onderwijs en 7,4 procent voor het voortgezet onderwijs. Onderwijsondersteuners ontvangen daarnaast een extra eindejaarsuitkering.

Blijf nu op de hoogte

27348 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Eindejaarsuitkering onderwijsondersteunend personeel (OOP)
Zowel in het primair als voortgezet onderwijs, ontvangen medewerkers met een functie in schaal 1 tot en met 8 een extra eindejaarsuitkering. Voor het VO gaat het om een bedrag van 1.200 euro bij een fulltime dienstverband. Voor het PO is de extra eindejaarsuitkering afhankelijk van de salarisschaal. Medewerkers in schaal 1 tot en met 5
ontvangen 1.138,34 euro. Voor medewerkers in schaal 6 tot en met 8 bedraagt de extra uitkering 1.090,47 euro.

Onderwijsondersteuners bouwen de extra eindejaarsuitkering op over de gemiddelde werktijdfactor in de maanden januari tot en met december.

Verrekening vakbondscontributie
Medewerkers die lid zijn van een vakbond kunnen hun contributie verrekenen met de eindejaarsuitkering. Deze verrekening vindt deze maand plaats, mits op tijd aangevraagd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris