Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Internetconsultatie functiebeschrijvingen directeurfuncties PO

9 april 2019 – De nieuwe functiebeschrijvingen voor directeursfuncties in het primair onderwijs zijn in concept klaar. Tot en met 22 april kan iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs op de beschrijvingen reageren via een internetconsultatie.

Blijf nu op de hoogte

49160 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Er zijn voorbeeldreeksen voor directeuren van reguliere scholen, IKC’s en eenpitters en voor adjunct-directeuren. Ook zijn er twee voorbeeldfunctiebeschrijvingen gemaakt voor een bovenschools directeur en directeur/leidinggevende van een samenwerkingsverband.

Bonden en PO-Raad willen graag weten of de conceptbeschrijvingen recht doen aan het werk en takenpakket van de directeur en de adjunct-directeur. Ook is de vraag of de reeksen in de praktijk werkbaar zijn en of ze het beroep aantrekkelijker maken.

De input en antwoorden uit de internetconsultatie worden meegenomen in de cao-onderhandelingen. Vervolgens worden de functiebeschrijvingen vastgesteld.

Internetconsultatie functiebeschrijvingen directeurfuncties PO

Door: Redactie Ambtenarensalaris