Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Medewerkers HBO krijgen er 4,9 procent bij

26 maart 2018 – Er is een cao-akkoord voor medewerkers in het hoger beroepsonderwijs. Een loonsverhoging van in totaal 4,9 procent en meer vaste contracten zijn de belangrijke afspraken. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Blijf nu op de hoogte

48881 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salaris
De cao heeft een looptijd van twee jaar en geldt per 1 april a.s. Gedurende deze periode volgen twee salarisverhogingen: 2,5 procent per 1 september 2018 en 2,4 procent per 1 april 2019. Ook krijgen de medewerkers twee keer een eenmalige uitkering van 400 euro, in juni dit jaar en volgend jaar. Een mooi resultaat volgens de AOb: “Dit is een heel behoorlijke loonstijging, zeker met het oog op de flink stijgende pensioenpremie. Die premie nam namelijk een flinke hap uit het budget”, legt AOb-onderhandelaar Douwe van der Zweep uit.

Voor het ondersteunend personeel worden de laagste salarisschalen verkort, zodat deze medewerkers sneller het maximumsalaris bereiken.

Meer vaste contracten
De AOb is het meest te spreken over het terugdringen van het aantal flexibele contracten. Voor regulier werk is een vast contract of een contract met uitzicht op vast, het uitgangspunt. “Uitzendwerk wordt beperkt tot piek of ziek. En elke hogeschool legt met instemming van de medezeggenschapsraad een bovengrens vast voor het aantal flexibele banen”, aldus Van der Zweep. Ook krijgen uitzendkrachten voortaan net zo veel betaald en evenveel voorbereidingstijd voor hun lessen als hun vaste collega’s. Alleen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang of onvoldoende functioneren van de medewerker is een vast contract niet aan de orde.

Werkdruk
Ook hebben de bonden en werkgevers afgesproken dat iedere hbo samen met de medezeggenschapsraad een plan maakt voor het terugdringen van de werkdruk.

De maand april wordt gebruikt om het akkoord aan de achterban voor te leggen.

Lees hier het volledige principeakkoord.

Door: Redactie Ambtenarensalaris