Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verlengd en aangepast

20 november 2018 – De cao Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) wordt met een jaar verlengd tot en met 31 december 2019. Reden is de invoering van de Wnra per 1 januari 2020. Wel zijn voor 2019 enkele wijzigingen afgesproken waaronder een loonsverhoging van 3 procent.

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt NU’91.

Eerder werd 31 december 2018 als einddatum gekozen, omdat de Wet langdurige zorg (Wlz) bepaalde dat medewerkers van het CIZ vanaf 2019 onder het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) zouden vallen. Omdat het ARAR per 1 januari 2020 vervalt door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is er voor gekozen de cao CIZ met een jaar te verlengen.

Tijdens de cao-gesprekken werd duidelijk dat veel van de huidige cao overeind kan blijven, omdat de cao goed functioneert. Een voorbeeld daarvan is Fit voor het werk waar steeds meer gebruik van gemaakt wordt.

Wijzigingen 2019
Daarnaast worden voor 2019 verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt per 1 januari de eindejaarsuitkering verhoogd naar 7 procent. Een paar maanden later, per 1 mei, gaan de salarissen met 3 procent omhoog. Ook wordt de waarnemings-, persoonlijke en arbeidsmarkttoelage structureel met 3 procent verhoogd. De vergoeding levensloop, 0,5 procent van het salaris, wordt vanaf januari in het maandsalaris opgenomen en wordt daarmee pensioengevend.

De huidige reiskostenregeling wordt uiterlijk 1 juli 2019 omgezet naar een mobiliteitsregeling. Verder is afgesproken dat het ouderen fitheidsbudget mag worden gebruikt voor extra verlofuren.

Tot nog toe mocht het CIZ in overleg met de OR jaarlijks twee verplichte vakantiedagen aanwijzen. Omdat dit de laatste jaren niet is gebeurd, komt dit artikel te vervallen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris