Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO UMC 2018 – 2020 beschikbaar

4 maart 2019 – Het vorig najaar bereikte akkoord over de cao UMC 2018 – 2020 is omgezet in een cao-tekst. De cao is nu beschikbaar.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Gedurende de looptijd gaan de salarissen in totaal met 8,25 procent omhoog: 2,5 procent per 1 augustus 2018, 2,75 procent per 1 augustus 2019 en 3 procent per 1 augustus 2020. Daarnaast is sindsĀ 1 januari 2019 het persoonlijk budget omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92 procent. Dit geldt niet voor medisch specialisten. Hun persoonlijk budget is in de vorige cao opgenomen in het budget functiegebonden kosten. Coassistenten ontvangen sinds dit jaar naast hun huidige vergoedingen, nog eens 100 euro bruto per maand tijdens hun coschappen.

De cao UMC loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Bekijk hier de cao UMC 2018 – 2020.

Door: Redactie Ambtenaren