Cao UMC: Wat vindt u belangrijk?

2 oktober 2017 – Eind dit jaar starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao UMC. Vakbond FNV heeft de lijst met onderhandelingsonderwerpen al klaarliggen en inventariseert daarnaast via een enquête de wensen van medewerkers in de sector.

Salaris en verlof
FNV zet in op een loonsverhoging van 3,5%. Daarmee wil de bond dat iedereen er minimaal 1000 euro per jaar op vooruit gaat. Andere wensen zijn een bijdrage van 10 euro netto per maand voor de premie van de ziektekostenverzekering en een jaarlijkse verhoging van het functiegebonden budget op basis van de consumentenprijsindex (CPI). Ook is de bond van mening dat de vakantietoeslag met 0,33 procent omhoog moet naar 8,33 procent. Tot slot wil FNV de topsalarissen aanpakken om inkomensverschillen te verkleinen.

Als het aan de vakbond ligt, wordt 5 mei als extra vrije dag toegevoegd.

Generatiepact
Ook een generatiepact staat op het verlanglijstje van de FNV. De vakbond wil afspraken maken waarmee oudere werknemers op een gezonde wijze de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen bereiken en de positie van jongere werknemers verbetert.

Scholing en ontwikkeling
Werknemers hebben volgens FNV recht op een ontwikkelcontract met afspraken over mobiliteit en scholing.

Mantelzorg
FNV wil de mogelijkheden voor het opnemen van mantelzorg verdubbelen van maximaal zes maal naar maximaal 12 keer de wekelijkse arbeidsduur. Dit dient doorbetaald verlof te zijn.

Vermindering werkdruk
FNV wil voorstellen doen om de werkdruk te verlagen en vraagt hiervoor om suggesties van medewerkers.

Werkt u bij een umc, dan kunt u tot en met 30 oktober a.s. uw wensen doorgeven via onderstaande enquête.

Enquête nieuwe cao UMC

Door: Redactie Ambtenarensalaris