Grote verdeeldheid principeakkoord CAO Ambulancezorg

22 november 2018 – Er heerst grote verdeeldheid over het principeakkoord voor een nieuwe cao Ambulancezorg. Waar leden van CNV Zorg & Welzijn met ruime meerderheid voorstemden, spreekt FNV van het schofferen van ambulancepersoneel.

Blijf nu op de hoogte

47578 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Eind oktober bereikten CNV en Ambulancezorg Nederland (AZN) een principeakkoord voor een cao Ambulancezorg 2019. FNV stapte eerder al uit het overleg nadat de bond niet akkoord ging met het overlegresultaat van 4 juni. Een ruime meerderheid van de achterban van CNV heeft voor het akkoord gestemd waarmee nu verbeteringen ingevoerd kunnen worden zoals een directe loonsverhoging van minimaal 6 procent, een eenmalige uitkering van 4 procent over het salaris van 2018 en een betere reiskostenvergoeding.

In de nieuwe cao wordt de loonontwikkeling uit de cao Ziekenhuizen gevolgd en blijven alle sectorspecifieke regelingen en de onregelmatigheidstoeslag behouden. Voor parttime medewerkers is afgesproken dat ze voortaan ook een vergoeding ontvangen voor uitloop van diensten. Ook worden functieomschrijvingen geactualiseerd en is er aandacht voor duurzame inzetbaarheid en werkdruk.

CNV wil de cao algemeen verbindend laten verklaren om marktwerking in de sector tegen te gaan. De cao geldt dan voor alle medewerkers in de ambulancezorg. Komend jaar worden gemaakte afspraken verder uitgewerkt.

Tegenreactie FNV
Volgens de andere grote vakbond FNV staat een derde van alle ambulancemedewerkers niet achter het principeakkoord. “Als dit akkoord wordt omgezet naar een nieuwe cao per 2019, worden op termijn functies, arbeidsvoorwaarden en omstandigheden uitgekleed en versoberd”, schrijft FNV. De bond kwam daarom met een petitie met aanvullende eisen. De ondertekenaars willen volgens FNV vooral zeggenschap over hun loonontwikkeling, salarisperspectief voor nieuwe medewerkers, een fatsoenlijke ouderenregeling en reparatie van het AOW-gat. Zolang er geen betere afspraken komen, gaat FNV door met actievoeren.

Door: Redactie Ambtenarensalaris