Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nieuwe CAO UMC definitief

12 november 2018 – Alle betrokken bonden bij de cao umc hebben ingestemd met het eindbod van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Daarmee is de cao umc 2018 – 2020 een feit.

Blijf nu op de hoogte

49159 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Eerder werd al bekend dat de achterban van FNV, CNV en Ambtenarencentrum/FBZ akkoord gingen. Vakbond CMHF had meer tijd nodig. De ledenraadplegingen van de bij CMHF aangesloten verenigingen gaf een verschillende uitkomst: de achterban van NU’91 (die verpleegkundigen vertegenwoordigt) stemde tegen, terwijl leden van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en VAWO (vakbond voor de wetenschap) wel instemden. CMHF besloot uiteindelijk in te stemmen.

Salaris 8,25 procent omhoog
Gedurende de looptijd van de cao gaan de salarissen met 8,25 procent omhoog (2,5 procent per 1 augustus 2018, 2,75 procent per 1 augustus 2019 en 3 procent per 1 augustus 2020). Daarnaast wordt het persoonlijk budget per 1 januari 2019 omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92 procent. Dit geldt niet voor medisch specialisten, omdat hun persoonlijk budget in de vorige cao is opgenomen in het budget functiegebonden kosten. Coassistenten krijgen tijdens hun coschappen vanaf 1 januari 2019 (naast de huidige vergoedingsregelingen) een vergoeding van 100 euro bruto per maand.

Werkdruk en generatiebeleid
Andere belangrijke onderwerpen zijn aanpak van de werkdruk en de invulling van generatiebeleid. Voor het terugdringen van de werkdruk, komt er een vijfsporenbeleid. Daarnaast wordt bij alle umc’s geïnventariseerd hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen.

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. De cao-partijen werken de komende tijd aan de verdere uitwerking van het eindbod.

Door: Redactie Ambtenarensalaris