Principeakkoord CAO Ambulancezorg

5 november 2018 – CNV Zorg & Welzijn en Ambulancezorg Nederland (AZN) hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao ambulancezorg. Het akkoord bevat verbeteringen ten opzichte van het overlegresultaat van 4 juni. Dat meldt CNV.

Blijf nu op de hoogte

43114 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Onlangs gingen nieuwe onderhandelingen van start als vervolg op het overlegresultaat van eerder dit jaar. Dat resultaat kwam niet tot een definitief resultaat om FNV niet akkoord ging. Het nu bereikte principeakkoord tussen CNV en AZN gaat om een nieuwe cao voor 2019 met een looptijd van een jaar. Ook dit keer zonder instemming van FNV. De bond stapte afgelopen week uit het overleg omdat AZN niet zou willen praten over een tussentijdse wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor dit jaar, maar alleen over een cao voor volgend jaar. Daarmee verviel volgens FNV ook het onderhandelingsresultaat dat in juni werd bereikt.

Afspraken principeakkoord
Uitkering van 4 procent van het jaarsalaris in januari 2019 
Alle medewerkers ontvangen in januari 2019 een uitkering van 4 procent van het jaarsalaris ter compensatie voor de verschillen in arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg in 2018. Een verpleegkundige op het maximum van schaal 9 ontvangt in dit geval een uitkering van (€ 3.691,- x 12 x 4 procent =) € 1.771,68. De uitkering komt in de plaats van het openbreken van de cao per 1 juli 2018 conform het eerdere overlegresultaat. Openbreken is niet mogelijk, omdat FNV dit resultaat afwees en het alleen met alle cao-partijen uitgevoerd kan worden.

Salarisverhoging
Per 1 januari 2019 krijgen alle medewerkers in de ambulancezorg een substantiële loonsverhoging. Conform het eerdere overlegresultaat worden medewerkers voortaan ingeschaald en ingepast op basis van de cao ziekenhuizen. Voor de kernfuncties betekent dit een verhoging van het basissalaris van meer dan 6 procent. Voor 1 oktober 2019 moet het protocol functiewaardering en functieboek met beschrijvingen zijn vastgesteld. Daarna wordt overlegd over de gevolgen voor de inschalingen en salarisperspectieven

Oude ORT- tarieven blijven voorlopig van kracht
De bepalingen van de cao ziekenhuizen over de berekening van de vergoeding onregelmatige dienst (artikel 9.4) worden overgenomen in de cao ambulancezorg. Dit treedt pas in werking als het verschil door de cao-loonstijgingen van de ziekenhuizen gelijkgetrokken is. Tot die tijd blijven de oude ORT-tarieven uit de cao ambulancezorg van kracht.

Duurzame inzetbaarheid
In 2019 wordt nieuw beleid op het gebied van Duurzame inzetbaarheid uitgewerkt, dat per 1 januari 2020 in werking kan treden. Het gaat onder meer over een vitaliteitspact met mogelijkheden voor vervroegde uitstroom of deeltijdpensioen. Ook wordt gekeken naar het vergroten van pensioenkennis en financieel inzicht.

Verbetering van de reiskostenregeling
De reiskostenregelingen worden vereenvoudigd en beter afgestemd op de daadwerkelijk gereden kilometers. Voor zowel de gereden kilometers woon/werkverkeer als voor dienstreizen geldt een vergoeding van € 0,19 per kilometer. Voor woon/werkkilometers is er een maximumvergoeding over 50 kilometer enkele reis. De ondergrens voor medewerkers die binnen 10 kilometer van het werk wonen verdwijnt.

Ook de afspraken uit het eerdere overlegresultaat worden in het principeakkoord opgenomen. Wel schuift de ingangsdatum van een aantal afspraken wat op.

CNV Zorg & Welzijn en AZN werken op dit moment nog aan de volledige tekst van het principeakkoord.

Door: Redactie Ambtenarensalaris