Salaristabellen gehandicaptenzorg 2017-2019 beschikbaar

29 augustus 2017 – De nieuwe salaristabellen die horen bij de cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 zijn vastgesteld. In de salaristabellen zijn de afgesproken structurele loonsverhogingen verwerkt. De eerste daarvan, 1,3 procent, gaat in op 1 oktober 2017.

U kunt de salaristabellen hier downloaden of kijk op onze pagina Zorg en Welzijn.

Door: Redactie Ambtenarensalaris