Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Uitwerking afspraken CAO VVT 2019 – 2021

3 maart 2020 – Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn gestart met de uitwerking van de in de cao VVT 2019 – 2021 gemaakte afspraken over Balansbudget, Landingsbaan en de mogelijkheid na 45 jaar werken in zorg en welzijn, met pensioen te gaan.

Blijf nu op de hoogte

48082 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Doel van de afspraken is medewerkers meer regie te geven over hun werk-/privébalans.

De in de cao gemaakte afspraken zijn uitwerkingsafspraken. Dat betekent dat de spelregels en uitvoering, rekeninghoudend met wet- en regelgeving, verder vastgesteld moeten worden. Een werkgroep is daarmee aan de slag gegaan, met als doel dit jaar tot een concrete regeling te komen.

Enquête
Om meer inzicht te krijgen in de doelgroep, is een enquête ’45 jaar werkzaam in zorg en welzijn’ opgesteld. Werknemers worden opgeroepen de enquête in te vullen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris